Dovozce, Centrální servisní pracoviště:
Alkor Sp.z o.o. 48-300 Nysa,
ul.Słowiańska 4
tel. +48 77 40 91 610, fax +48 77 43 34 427,
e-mail: [email protected]

2.jpgOznačení symbolem „přeškrtnutého kontejneru na odpad“ informuje o zákazu uložení elektrického nebo elektronického zařízení spolu s jiným odpadem, opotřebená zařízení je nutno třídit. Uživatel je povinen odevzdat opotřebené zařízení ve sběrném dvoře za účelem zajištění jeho recyklace a obnovení jeho surovin, jelikož nekontrolované uvolňování nebezpečného materiálu obsaženého v elektrických a elektronických zařízeních do životního prostředí může být zdrojem ohrožení zdraví osob a zvířat, a může vyvolat dlouhodobé negativní změny v životním prostředí.